Відеоуроки з інформатики

Відео додатки до уроків з теми "Основи алгоритмізації та програмування".

Обговорення відео додатків у відповідній темі шкільного форуму

Відеододаток 1 Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами управління. Створення найпростішого програмного проекту
Відеододаток 2 Конструювання інтерфейсу користувача. Надання значень властивостям елементів управління. Понятття оператора, їх ріхновиди. Виведення даних. Відтворення на формах зображень
Відеододаток 3 Типи даних. Поняття змінної. Оголошення змінної. Константи. Введення даних. Поняття виразу. Основні правила запису, обчислення та використання виразів. Надання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції
Відеододаток 4 Запис логічних виразів мовою програмування. Операції порівняння. Алгоритмічна конструкція розгалуження. Оператори розгалуження.
Відеододаток 5 Прапорці та групи перемикачів.Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.
Відеододаток 6 Поняття підпрограми та її аргументів. Поняття локальних і глобальних змінних. Формальні і фактичні параметри підпрограм. Стандартні підпрограми та підпрограми користувача. Створення і виклик підпрограм.
Відеододаток 7 Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання. Оператори циклів. Складання та програмна реалізація алгоритмів з циклами
Відеододаток 8 Поняття масиву. Одновимірний масив. Індексація елементів масиву. Формування масиву. Виведення масиву. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення
Відеододаток 9 Пошук даних у масиві. Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям. Сортування масивів. Пошук елементів у відсортованому масиві